menu
logo home page

Boek

Omgaan met hoogbegaafde kinderen in de basisschool en het opzetten van een verrijkingsklas.

Elke school heeft wel eens te maken met hoogbegaafde kinderen. Het volgen van methodieken in het jaarklassensysteem van het reguliere onderwijs remt de ontwikkeling van hun hoogbegaafdheid af. Maar wat kan een basisschool doen om wel tegemoet te komen aan de behoeftes van de hoogbegaafde kinderen? Hoe kan een school ervoor zorgen dat de uitdaging en de motivatie voor zo’n kind even groot is als bij anderen.

Dit is een hulpmiddel voor het opzetten van een verrijkingsklas voor hoogbegaafde kinderen. Door middel van een duidelijk stappenplan schept het een kader om op pedagogisch en didactisch verantwoorde manier hoogbegaafde kinderen te begeleiden. Na het schetsen van de theoretische achtergrond van hoogbegaafdheid, gaat het boek in op de drie manieren van begeleiden: compacting, verrijken en versnellen. Daarna behandelt het de projectmatige aanpak en het stappenplan om de verrijkingsklas op te zetten. Het stappenplan is geschikt voor grote en kleine basisscholen.

ISNB:90-441-1812-9

groen
Het is leuk om hoogbegaafd te zijn
Contact
facebook
linkedin