Counselling

Kinderen, jong volwassenen en volwassenen hebben behoefte aan een gesprek, waar zij zich zelf kunnen zijn, niet beoordeeld of veroordeeld worden.

Counselling

(Jonge)kinderen

(Jonge)kinderen kunnen hun problemen en gevoelens vaak nog niet onder woorden brengen.
Spel, tekenen, schilderen is voor deze kinderen de manier om gevoelens onder woorden te brengen. Tijdens de sessie wordt er gekeken naar wat er om gaat in de beleving van het kind.

Er wordt via oplossingsgerichte methoden gewerkt. Het kind leert welke vaardigheden en kwaliteiten hij/zij al heeft en welke hij/zij nodig heeft om hun uitdagingen/problemen aan te gaan.

Kinderen leren de betreffende situaties, gewoonten en eigenschappen zelf te beïnvloeden waardoor er een positieve (gedrags)verandering ontstaat. Het zelf werken aan hun vaardigheden en het feit dat ze hun moeilijkheden de baas zijn maakt dat kinderen een succesbeleving ervaren en zich daardoor sterker gaan voelen.

Via oplossingsgericht werken maak je het kind bewust van:

 • Wat kan je al wel?
 • Wanneer kan je het wel?
 • Wat is de gewenste situatie, wat wil je bereiken?
 • Welke voordelen zal dit hebben?
 • Wat heb je daar voor nodig?
 • Wat moet je daar voor doen?
 • Wie of wat kan je daarbij helpen?

Jong volwassenen

De essentie van het counselen is dat de counsellor de jong volwassenen helpt om zichzelf te helpen. De counsellor stelt vragen die bij de tot inzichten leiden. Een counsellor geeft dus geen adviezen en draagt geen kant en klare oplossingen aan. Deze inzichten betreffen niet alleen de rationele kant van de situatie, maar juist ook de gevoelskant. Wat vaak blijkt is dat ze heet het geleerde tijdens de sessies ook gaat toepassen in dagelijkse situaties.

Counselling is geen magische formule waarmee een probleem op stel en sprong kan word opgelost. In feite is counselling er niet op gericht om oplossingen te bieden. Counselling leert de mens hoe hij beter kan omgaan met zijn problemen en hoe hij zelf een oplossing kan vinden voor  de problemen. Counselen wil o.a. zeggen: adviseren, raad geven en een spiegel voorhouden. Counselen is meer dan alleen een therapie op iemand loslaten. Counselen is helpen om onder alle omstandigheden op eigen niveau optimaal te kunnen functioneren en die persoon daarin de weg te wijzen in andere probleemsituaties.

Familieopstellingen

Familieopstellingen is een manier om onderliggende patronen in je leven zichtbaar te maken. Het maken van een familieopstelling is een vorm van psychotherapie, die ontwikkeld is door Bert Hellinger. De werking van het geweten zijn de belangrijkste bijdragen van Bert Hellinger aan het systemisch werk

 • Persoonlijk geweten
  voelbaar (hoor ik erbij of niet)
 • Collectief geweten
  onzichtbaar (ook via familieziel verbonden)
 • Spiritueel geweten
  overstijgt de andere twee.

 

Bright Kids Counselling werkt vooral met het persoonlijk geweten.
Wat is het persoonlijk geweten?

Het is in iedereen aanwezig en werkt als een soort evenwichtszintuig.
Hoor ik erbij of hoor ik er niet bij?

Werkzaam in familiesystemen, maar ook vriendenkring, sportvereniging, religie

Er zijn een aantal aspecten van belang:
Binding, erbij horen
Doet een kind/persoon iets dat goed of zinvol wordt gezien, dan zal het zich goed en onschuldig voelen.
Doet het iets wat niet wordt aanvaard, dan voelt het zich slecht en schuldig. Riskeert uitsluiting en heeft een slecht geweten

Ordening, een kader
Het persoonlijk geweten is steeds op zoek naar orde, sociale regels en voorspelbaarheid, dan voelen we ons veilig.
Wanneer er geen grenzen worden gesteld leeft het kind/persoon in een vacuüm.

Evenwicht in geven en nemen.

Voor een harmonische ontwikkeling  is het belangrijk dat kinderen/personen zich al deze gebieden ontwikkelen. Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, zie je bijvoorbeeld terug in het soort vragen waar de hoogbegaafde gezinnen mee komen:

 • Mijn kind doet alleen maar wat hij wil (autonomie, ten kosten van de relatie)
 • Het lijkt wel of mijn kind de baas in huis is (relatie)
 • Mijn kinderen hebben zoveel ruzie, hoe los ik het op ? (competentie)
 • Wat is de positie van het kind in het gezin en wat is de beleving? (ordening)

 

Werkwijze
Door middel van een familieopstelling wordt er inzicht gegeven in de vraagstelling en gekeken naar de processen die er spelen. De kinderen stellen het gezin op met poppen, de ouders kijken en observeren. Na afloop wordt bekeken welke vervolgstappen en afspraken er nodig zijn.

MatriXmethode

De methode geeft uitzicht op inzicht.

Gesprekstechniek
De MatriXmethode van Ingrid Stoop is een cognitieve gesprekstechniek. Deze methode helpt kinderen, jeugdigen en volwassenen bij het zelf leren oplossen van eigen problemen. En bij het scheppen van ruimte in een vol hoofd.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt bij de MatriXmethode is de beleving van de mensen zelf. Problemen komen aan het licht zodra een persoonlijke strategie niet meer werkt of wanneer een bepaalde beleving een negatief effect heeft op ons gedrag of lichamelijke of mentale klachten geeft.

Kracht
De MatriXmethode is een effectieve gesprekstechniek, waarbij de persoon centraal staat. De inhoud van het probleem wordt niet verteld, daardoor kan de cliënt in  kwestie sneller bij zijn/haar beleving van het probleem komen.
Door middel van coaching leert men de cliënt, zelf oplossingen te vinden voor hun eigen problemen. De trigger van het probleem wordt vervangen door de cliënt zelf.  De cliënt krijgt de touwtjes weer in eigen handen, het zelfvertrouwen zal daardoor groter worden.
De oplossing van het probleem is mogelijk binnen een kort traject van 1 –3 consulten.

Hoofd opruimen met de MatriXmethode is al vanaf 1991 ontstaan door het stellen van één simpele vraag: “Hoe heb jij taal en rekenen opgeslagen?”. Sinds deze dag was geen enkele dag meer hetzelfde. Ondertussen passen duizenden professionals het dagelijks toe. Zodat je weer de regie krijgt over het eigen hoofd, met verbluffende resultaten.

Rust in het hoofd krijgen
Iedereen heeft een eigen manier van informatie verwerken, opslaan, onthouden en terugvinden. Gelukkig maar, want als ik jou moet vertellen hoe je dat moet doen, dan is dat niet jouw manier. En wordt het in het hoofd juist een chaos en niet opgeruimd.

Toch zeggen mensen, zowel professionals als particulieren, vaak tegen anderen hoe ze moeten doen. Meteen een tip van vandaag: doe dat niet. Laat anderen de eigen oplossing bedenken die bij iemand past.

Het hoofd opruimen op de eigen manier
Wanneer iemand vertelt hoe jij iets moet doen, terwijl alleen jij weet hoe jij iets beleeft, zou je dat fijn vinden? Wil je liever dat anderen jouw eigen gedoe tussen de oren oplossen, omdat ze zeggen dat ze daar goed in zijn? Grote kans dat je zelf de baas wilt zijn over je eigen hoofd, toch?

Want afhankelijkheid zorgt juist ervoor dat je hoofd nog voller wordt. Daarom is het ontdekken van de eigen oplossing zo belangrijk, maar hoe doe je dat?
Maak een afspraak en ontdek de MatriXmethode manier van je hoofd opruimen.

Praktische zaken

Handig om te weten.

Werkwijze
In een intakegesprek krijg je de ruimte om dieper in te gaan op thema’s die er spelen. We kijken naar je doelen en verwachtingen Als er een klik is en we tot samenwerking kunnen komen, maken we een eerste afspraak voor een sessie.

Een counselingsessie duurt tussen de één en anderhalf uur.  De afspraken worden in overleg ingepland, afhankelijk naar de behoefte van de cliënt, één keer per week, of één keer in de twee weken. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag.

Vergoedingen verzekeringen
Bright Kids Counselling is  aangesloten bij de ABvC waardoor de meeste verzekeraars en counselling of therapie traject (deels) vergoeden als je aanvullend verzekerd bent. Voor overzicht van de vergoedingen door de zorgverzekeraars. (https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie). Zie vergoedingen.
Tarieven worden op aanvraag toegestuurd.

Klachtenregeling SCAG
Zorgaanbieders moeten een schriftelijke regeling treffen voor laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten. Deze regeling dient in samenspraak met vertegenwoordigers van een representatieve cliënten/patiëntenorganisatie tot stand zijn gekomen. De SCAG heeft haar Klachtenreglement voor de bij haar aangesloten zorgaanbieders en beroepsverenigingen laten toetsen en accorderen door Zorgbelang Nederland. Klik hier voor de cliënt folder van het SCAG.

AGB Code
Bright Kids Counselling is aangesloten bij Vektis.  Het AGB-register is uniek op het gebied van bevoegdheid en werkrelaties van zorgaanbieders. De bevoegdheid van een zorgaanbieder worden vast gelegd in erkenningen. Erkenningen kunnen op hun beurt leiden tot specifieke kwalificaties. Een erkenning in het AGB-register maakt duidelijk welke bevoegdheid een zorgaanbieder heeft.