Ouders

Zit uw kind op de basisschool, op het voortgezet onderwijs of is aan het studeren.  En wilt u dat uw kind lekker in zijn vel zit of blijft zitten? Bright Kids helpt kinderen en jongvolwassenen  om uitdagingen aan te gaan door middel van coaching en counselling, verrijkingsklassen, leren leren en adviezen voor de begeleiding op school en thuis.

Counselling

(Jonge)kinderen

(Jonge)kinderen kunnen hun problemen en gevoelens vaak nog niet onder woorden brengen.
Spel, tekenen, schilderen is voor deze kinderen de manier om gevoelens onder woorden te brengen. Tijdens de sessie wordt er gekeken naar wat er om gaat in de beleving van het kind.

Er wordt via oplossingsgerichte methoden gewerkt. Het kind leert welke vaardigheden en kwaliteiten hij/zij al heeft en welke hij/zij nodig heeft om hun uitdagingen/problemen aan te gaan.

Kinderen leren de betreffende situaties, gewoonten en eigenschappen zelf te beïnvloeden waardoor er een positieve (gedrags)verandering ontstaat. Het zelf werken aan hun vaardigheden en het feit dat ze hun moeilijkheden de baas zijn maakt dat kinderen een succesbeleving ervaren en zich daardoor sterker gaan voelen.

Via oplossingsgericht werken maak je het kind bewust van:

 • Wat kan je al wel?
 • Wanneer kan je het wel?
 • Wat is de gewenste situatie, wat wil je bereiken?
 • Welke voordelen zal dit hebben?
 • Wat heb je daar voor nodig?
 • Wat moet je daar voor doen?
 • Wie of wat kan je daarbij helpen?

Jong volwassenen

De essentie van het counselen is dat de counsellor de jong volwassenen helpt om zichzelf te helpen. De counsellor stelt vragen die bij de tot inzichten leiden. Een counsellor geeft dus geen adviezen en draagt geen kant en klare oplossingen aan. Deze inzichten betreffen niet alleen de rationele kant van de situatie, maar juist ook de gevoelskant. Wat vaak blijkt is dat ze heet het geleerde tijdens de sessies ook gaat toepassen in dagelijkse situaties.

Counselling is geen magische formule waarmee een probleem op stel en sprong kan word opgelost. In feite is counselling er niet op gericht om oplossingen te bieden. Counselling leert de mens hoe hij beter kan omgaan met zijn problemen en hoe hij zelf een oplossing kan vinden voor  de problemen. Counselen wil o.a. zeggen: adviseren, raad geven en een spiegel voorhouden. Counselen is meer dan alleen een therapie op iemand loslaten. Counselen is helpen om onder alle omstandigheden op eigen niveau optimaal te kunnen functioneren en die persoon daarin de weg te wijzen in andere probleemsituaties.

Familieopstellingen

Bright Kids helpt gezinnen met de methodiek ‘Familieopstellingen’. Familieopstellingen is een manier om onderliggende patronen in je leven zichtbaar te maken. Familie en voorouders spelen vaak een veel grotere rol dan we beseffen, zoals: binding, ordening (plaats in het gezin).

Voor een harmonische ontwikkeling is het belangrijk dat kinderen ontwikkelen. Dat dit niet altijd vanzelfsprekend is, zie je bijvoorbeeld terug in het soort vragen waar de hoogbegaafde gezinnen mee komen:

 • Mijn kind doet alleen maar wat hij wil (autonomie, ten kosten van de relatie)
 • Het lijkt wel of mijn kind de baas in huis is (relatie)
 • Mijn kinderen hebben zoveel ruzie, hoe los ik het op ? (competentie)
 • Wat is de positie van het kind in het gezin en wat is de beleving? (ordening)

 

Werkwijze

Door middel van een familieopstelling wordt er inzicht gegeven in de vraagstelling en gekeken naar de processen die er spelen. De kinderen stellen het gezin op met poppen, de ouders kijken en observeren. Na afloop wordt bekeken welke vervolgstappen en afspraken er nodig zijn

Positive Discipline

Over 20 tot 25 jaar…

Denk je in dat je over een aantal jaar bij je kind wordt uitgenodigd. Je staat voor de deur en belt aan of je hebt een sleutel om de deur open te doen. Wat voor persoon hoop je te zien als de deur opengaat? Welke eigenschappen en vaardigheden heeft je kind? Maak eens een lijstje in je hoofd.

Is het gelukt, of moest je nadenken. Welke woorden zijn er in je opgekomen? Woorden als: open, zelfstandig, betrouwbaar, zorgzaam etc. 

Vaardigheden of uitdagingen?

Een lijstje maken met minpunten, ergernissen maken over je kin(deren). Gaat dat makkelijker? En moeten we ze wel zo noemen. Wat nou als er gesproken wordt over uitdagingen. Volgens mij is deze lijst zo klaar.

Gek toch? Opvoeden betekent juist de positieve aspecten aanleren, maar in werkelijkheid wordt er meer naar de andere lijst gekeken. En voordat je het weet ben je aan het straffen en belonen.  Met welke resulaten?

Hoe werk je dan wel aan dat eerste lijstje?

 

Checklist voor effectief opvoeden:

Ben je vriendelijk en vastberaden tegelijk? Is wat je zegt of doet respectvol en bemoedigend voor jou en je kind?

Heeft je kind het gevoel erbij te horen en van betekenis te zijn? Voelt je kind verbinding met jou?

Is wat je zegt en doet effectief op de lange termijn? Wat leert je kind ervan? Bedenk dat straf op korte termijn werkt, maar op lange termijn hele negatieve gevolgen heeft. Het leidt tot wrok, wraak, opstandigheid of terugtrekken.

Zorg je dat je kind waardevolle vaardigheden en karakter ontwikkelt? Zoals respect, problemen oplossen, samenwerken, bijdragen, kortom de dingen op je eerste lijstje?

Nodig je je kind uit om te ontdekken hoe capabel het is? Kan hij of zij op een positieve manier zijn invloed en zelfstandigheid gebruiken?

Het zal je duidelijk zijn dat straffen en belonen niet aan deze criteria voldoet. Positive Discipline is een opvoedmethode die gebaseerd is op respect, bemoediging en het aanleren van vaardigheden, in plaats van op belonen en straffen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op!

Boek Positive Discipline

Opvoeden met Positive Discipline Het basisboek van Positive Discipline geschreven door Jane Nelsen, met daarin alle onderwerpen voor thuis en in de klas. Wil je de relatie met (je) kinderen verbeteren en hen helpen in hun kracht te staan, dan is dit boek iets voor jou.

Miljoenen kinderen hebben inmiddels baat gehad bij de adviezen in dit boek. Een boek met veel voorbeelden over Positive Discipline in de praktijk en een schat aan adviezen.

Leren Leren

Als je merkt dat je kind wel wat extra hulp kan gebruiken bij het Leren Leren, dan heeft Bright Kids een aantal trainingen.  Deze Leren Leren methoden,  ontwikkeld door Studielift, wordt in groepsverband gegeven, maar kan ook individueel worden gevolgd.

Leren stopt nooit, dat gaat een leven lang door. Als ouder kun je je kind daarin helpen en ondersteunen.

Op weg naar de brugklas

Voor leerlingen groep 8 basisschool en brugklassers tot de herfstvakantie

De overgang naar de brugklas is een volgende stap in de schoolloopbaan. Uw kind krijgt verschillende vakken, heel veel docenten, huiswerk en nieuwe leerstof

In 3 lessen van 1 uur:

 • Welke agenda kun  het beste gebruikt worden?
 • Kijken naar de soorten huiswerk en hoe de  grote brokken het beste kunnen worden aangepakt?
 • Focuslezen, zodat alles beter wordt gelezen en onthouden
 • Het onderscheiden van hoofd- en bijzaken in een tekst
 • De eerste stappen van mindmappen


kosten: € 95

Snel leren = leuk leren

Voor middelbare scholieren onderbouw

Is dat wel zo, wat nou als ze veel tijd kwijt bent met woordjes leren, teksten lezen opdrachten maken. En niet te vergeten ,,,, de planning bij houden.

Wil uw kind meer tijd over houden voor dingen die ze echt interessant vinden, laat ze dan mee doen aan de cursus

In 6 lessen van 1 uur:

 • Snellezen; 2 tot 4 keer sneller 
 • Leer/werkplek organiseren
 • Bewust leren: wat gaat goed/kan beter
 • De voorbereiding: opbouw en structuur van teksten herkennen; mindmappen
 • Werking van het geheugen: korte- en langetermijngeheugen; geheugentechnieken
 • Motivatie, interesse
 • Plannen van huiswerk en toetsweken
 • Leren leren, hoe combineren ze alle vaardigheden het slimst

kosten in groepsverband: € 279,95
kosten individueel: € 379,95

Actief leren leren

Voor leerlingen bovenbouw, studenten

Tijdens de cursus Actief leren leren,  wordt er geleerd en gewerkt vanuit  eigen kwaliteiten en vaardigheden. Hierdoor ontstaat meer energie om actief en succesvol te kunnen leren.

6 lessen van 1 uur:

 • Leerhouding & leergedrag
 • Mindset versus motivatie
 • Reflecteren & doelen stellen
 • Leren van fouten & successen
 • Jouw persoonlijk leerplan
 • Samenvatten en overhoren
 • Toetsen voorbereiden & evalueren

kosten in groepsverband: € 279,95
kosten individueel: € 379,95

Verrijkingsklas

(Hoog)begaafde kinderen zijn kinderen met een hoog IQ, gekoppeld aan een creatief denkvermogen en de motivatie om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

De drie grootste behoeften van deze kinderen zijn: uitdagingen (ze moeten zichzelf kunnen herkennen in het niveau van de lesstof en uitgedaagd worden hun creativiteit van denken te ontwikkelen), persoonlijke begeleiding en communicatie en regelmatige omgang met ontwikkelingsgelijken, de zogenoemde ‘peers’. Het kan zijn dat uw kind wat dat betreft binnen het reguliere onderwijs niet aan zijn trekken komt. Niet die (cognitieve) uitdaging krijgt die nodig is. Niet ‘gezien’ wordt. Problemen ervaart in het contact met de leeftijds- of groepsgenoten.

Het is voor de kinderen uitermate belangrijk tussen de peers (ontwikkelingsgelijken) te kunnen verkeren. Even zichzelf kunnen zijn, even te zien dat zij niet de enigen zijn die afwijken van het gemiddelde, even de accu opladen. Ze functioneren de rest van de week stukken beter als ze door te verkeren met ontwikkelingsgelijken, hun anders zijn, leren begrijpen. Ze zijn niet beter, wel anders.

Door hun snelle verwerking van informatie is verveling een vaak voorkomend probleem dat kan leiden tot probleemgedrag, waaronder verstoring van de gang van zaken binnen de klassengroep, maar ook tot het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen, zoals onderpresteren. 

Behalve de snelheid van verwerking van informatie is ook het gebruiken van andere leerstrategieën een reden om het onderwijs aan deze kinderen een andere vorm en inhoud te geven. Daarboven kunnen ook andere persoonlijke problemen ontstaan, zoals problemen bij het sociaal aanpassen,

De manier van lesgeven is anders dan in het reguliere onderwijs. De activiteiten die plaatsvinden kunnen persoonsgericht, inhoudsgericht of cultuurgericht zijn.

De vorm kan het beste worden omschreven als exploratie onderwijs. 

Al onderzoekende, zullen ze allerlei problemen/uitdagingen tegenkomen en moeten deze dan oplossen. De volgende elementen zijn hierin verwerkt:

 • Verbreding
 • Verrijking
 • Eigen onderzoek
 • Samenwerking
 • Leiding geven
 • Presentatie
 • Leren leren
 • Mindset 

Bright Kids heeft een tweetal verrijkingsklassen:

LOP (Leids Onderwijs Project) In Leiden

Het LOP is een verrijkingsklas voor hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 6 in de basisschool, waarbij de kinderen onder schooltijd worden begeleid met hun hoogbegaafdheid. Er is een ochtend- en een middaggroep op de dinsdag. Een deel van de plaatsen wordt gesubsidieerd door de gemeente Leiden. 

Wilt U meer informatie over het LOP klik dan hier.

Bright Kids Klas in Diemen 

De klas is voor leerlingen in de basisschoolleeftijd In principe kunnen kinderen het gehele jaar deelnemen, gedurende de tijd, die ze in groep (4 en 5, plaatsing in overleg) 6, 7 of  8 van het basisonderwijs zitten. De kinderen bezoeken  de klas één dagdeel per week onder schooltijd.

Wilt u meer informatie over de Bright Kids Klas klik dan hier.