Over ons

Bright Kids is er voor de slimme mensen en kinderen. We denken mee in oplossingen en mogelijkheden. Adviseren in opvoeding en geven persoonlijk advies voor thuis en op school. We zijn specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid.

Bright Kids

Bright Kids laat het genie in je schijnen!

Het is leuk om hoogbegaafd te zijn.
Zo zou het moeten zijn, helaas lopen nog veel hoogbegaafden vast binnen het onderwijs, thuissituatie en werksituaties. Bright Kids missie is het oplossen van problemen op school, thuis, werk en in sociale interacties.

Team

Wij zijn specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid. Werken met passie, enthousiasme en veel plezier met kinderen, jong volwassenen, ouders en leerkrachten.

Willeke Rol

Oprichter

Mijn drijfveer om te werken met hoogbegaafden komt vanuit mijn eigen ervaringen.
In het onderwijs, ben ik in mijn jonge jaren niet gezien met mijn talenten.  Met vallen en opstaan, heb ik geleerd mijn talenten te ontwikkelen en dit heeft mij gebracht tot waar ik nu sta.
Met mijn ervaringen en kennis help ik hoogbegaafde kinderen/jong volwassenen, ouders/ verzorgers en scholen. 

Jaren geleden heb ik mijn onderwijsacte behaald, werken met slimme kinderen was altijd al een uitdaging voor mij. In allerlei gemeentes heb ik Plusklassen en Verrijkingsklassen begeleid en opgestart.

Om mijn visie uit te dragen, geef ik lezingen en scholing over hoogbegaafdheid in binnen-en buitenland.  In samenwerking met collega’s, organiseren we informatie-ontmoetingsavonden voor ouders van hoogbegaafde kinderen.  In Leiden leid ik met een collega een aantal mensen op voor Expert slimme peuters en slimme kleuters. 

Ik roep altijd tegen de kinderen: “Leren kun je levenslang doen!” Vandaar dat ik nog steeds bezig ben om mijzelf te ontwikkelen. Vanuit mijn ECHA specialist hoogbegaafdheid ( aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 2004) ben ik verder gegaan met allerlei opleidingen, zoals: coach/counsellor, maar ook familieopstellingen, MatriXcoach en trainer snel leren=leuk leren.
Talentenlijn heb ik geschreven in samenwerking met Martine Creemers en Gert Bekius. 
Mijn boek “Omgaan met hoogbegaafde kinderen in de basisschool en het opzetten van een verrijkingsklas”  dat ik in 2005 heb geschreven is toe aan een herdruk.
Het derde boek wat ik heb geschreven in samenwerking met Marijne Sammels is “Uitdagende peuters en kleuters uitdagen”.

Tom Geestman

Oprichter

Na een wirwar van gedeeltelijke opleidingen (Hogere Technische School, Hogere Landbouw School en Biologie) heb ik mijn PA-diploma gehaald en ben in het onderwijs gaan werken. Ik heb ruim 27 jaar voor de klas gestaan in het lager technisch onderwijs en in het VMBO. Het onderwijs werd steeds grootschaliger terwijl ik steeds meer behoefte kreeg aan kleinschaligheid.

Toen ik er rond 1995 achter kwam dat mijn twee kinderen hoogbegaafd zijn ontdekte ik dat ook van mijzelf (al had ik al lang zo’n vermoeden). De activiteiten van de oudervereniging HINT pasten goed bij mij en al snel vond ik daar functies als begeleider van diverse activiteiten en als bestuurslid. 

Toen mij een kans werd geboden om met mijn onderwijswerk aan het ROC van Amsterdam te stoppen heb ik dat met beide handen aangegrepen. Dat viel samen met veranderingen in mijn privé leven waardoor ik veel tijd nodig had voor mijn gezin. Ik kreeg automatisch ook meer tijd voor het vergroten van mijn eigen kennis en ben de ECHA opleiding in Nijmegen gaan volgen. 

In 2008 kwam ik bij Willeke Rol in het Leids Onderwijs Project en begeleid daar de “middaggroep”. Sinds 2014 werk ik ook in de plusklas van basisschool De Terp in Weesp en de Bovenschoolse  Verrijkingsklas Weesp.

Renske Tromp

Oprichter

Van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in het bewegen van mensen in de ruimste zin van het woord. Ik was altijd bezig met de vraag waar iemand vandaan komt, wat hem maakte tot wie hij was. Bij de studie Pedagogiek voelde ik mij als een vis in het water: welke bouwstenen maken iemand tot wie hij is? Uiteindelijk heb ik naast Pedagogiek later ook de opleiding tot Loopbaanadviseur gedaan: de zogenaamde Hogendijk Methode. De Hogendijk methode werkt met opdrachten om uiteindelijk te komen tot jouw meest vitaliserende loopbaanperspectief. 

De combinatie van het werken als begeleider voor kinderen die extra uitgedaagd kunnen worden én als Loopbaanadviseur: ik kan me geen betere invulling wensen. Het belang (kleine) mensen écht te kunnen zien werd bevestigd toen ik erachter kwam dat mijn beide kinderen hoogbegaafd zijn. Passend aanbod, contact met gelijken, zowel verdieping als begeleiding kunnen bieden, creativiteit (met hoofdletters) doen mijn hart sneller kloppen.  

Ik heb net de opleiding voor kindercoach afgerond waarbij ik me specifiek wil gaan richten op hoog-sensitieve kinderen. Ik heb hier veel affiniteit mee vanuit mijn eigen rijke belevingswereld.  En dit schooljaar begin ik met International Training on High Ability (RITHA), vroeger ECHA genaamd, in Nijmegen. Je begrijpt dat ik me al aan het onderdompelen ben in al het aanbod en theorieën omtrent hoogbegaafdheid. Ook in mijn vak als Loopbaanadviseur kan ik deze kennis goed gebruiken. Ook Hoogbegaafde volwassene lopen tegen problematiek die anders is van aard als coachees met een gemiddeld IQ. Dit zet ik graag op de kaart als Loopbaanadviseur bij de Gemeente Amsterdam.

Noa van Strien

Oprichter

Even voorstellen… Mijn naam is Noa van Strien en ik ben 23 jaar. Ik ben sinds 2017 werkzaam voor Bright Kids én daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf Jij doet ertoe, waarin ik kinderen begeleid in individueel- of groepsverband op sociaal-emotioneel gebied.

Naast mijn werk ben ik ook bezig met een vervolgstudie om mij nóg meer te ontwikkelen en te blijven groeien binnen mijn werk. Ik studeer daarom Pedagogische en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Met hoogbegaafde kinderen werken is voor mij een enorme passie, omdat ik geloof dat deze kinderen het verdienen om constant uitgedaagd te worden op school, maar ook begeleiding verdienen op het sociaal-emotioneel vlak. Daarnaast houd ik van de pure denkwijze en ongefilterde manier van communiceren die deze kinderen hebben. 

Als begeleider ben ik erg duidelijk, maar ik laat de kinderen erg vrij in hun denken en invulling van de opdrachten. Juist dat verrijkt hen, naar mijn mening. Als feedback kreeg ik ooit van een Bright Kids leerling: “je bent gezellig en leuk op de goede momenten, maar streng als het nodig is”, dit omschrijft mij denk ik heel goed. 

Kinderen verdienen het om gezien te worden, zij doen ertoe. 

Leerlingen geholpen
0
Jaar ervaring
0
Boeken geschreven
0

Ervaringen

Samenwerkingen

Bright Kids werkt al ruim 20 jaar op het gebied van hoogbegaafdheid en heeft gedurende deze tijd nauw samen gewerkt met allerelei instanties.

Alle specialisten, aangesloten bij de vereniging, hebben de ECHA opleiding afgerond. De ECHA-opleiding is een internationaal erkende opleiding van de European Council for High Ability (ECHA), een Europese organisatie die vanuit wetenschap, onderwijspraktijk en politiek samenwerkt om het onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen te verbeteren.

In Nederland wordt de opleiding verzorgd door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) deel van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Gediplomeerde ECHA-specialisten zijn in het bezit van het ‘European Advanced Diploma in Educating the Gifted’ en mogen zich daarom ‘ECHA Specialist in Gifted Education / ECHA-Specialist Hoogbegaafdheid’ noemen.

Willeke Rol heeft deze opleiding in 2004 afgerond.

Het ECHA netwerk

De Vereniging ECHA Nederland,  is een landelijke vereniging van specialisten op het gebied van advisering, begeleiding en coaching van (hoog)begaafde leerlingen en hun ouders en scholen én (hoog)begaafde volwassenen.

Op de website vindt u informatie over dit netwerk van specialisten. In het ledenregister ziet u welke specialisten aangesloten zijn bij de vereniging en waar zij werkzaam zijn. Er is een grote diversiteit in expertise, waardoor het individuele aanbod kan verschillen. 

Talentenlijn, verrijkende materialen en handleiding voor de groepen 1 t/m 4 in het basisonderwijs, ontwikkeld met Bekius.

Bright Kids geeft in samenwerking met de Leidse Aanpak, ( link) opleidingen aan pedagogische medewerkers en leerkrachten, voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De opleiding zijn ontwikkeld met Marijne Sammels van coach in beeld. Er zijn onder anderen Plusklassen/Verrijkingsklassen opgezet in verschillende plaatsen: Plusklas de Terp in Weesp, verrijkingsklas Florente in Diemen, Plusklas de Sterrenberen van de Grote Beer in Duivendrecht en de Verrijkingsklas Weesp, waarbij leerlingen uit allerlei verschillende schoolbesturen bij elkaar komen.

Publicaties

Boeken

Omgaan met hoogbegaafde kinderen in de basisschool en het opzetten van een verrijkingsklas.

Elke school heeft wel eens te maken met hoogbegaafde kinderen. Het volgen van methodieken in het jaarklassensysteem van het reguliere onderwijs remt de ontwikkeling van hun hoogbegaafdheid af. Maar wat kan een basisschool doen om wel tegemoet te komen aan de behoeftes van de hoogbegaafde kinderen? Hoe kan een school ervoor zorgen dat de uitdaging en de motivatie voor zo’n kind even groot is als bij anderen.

ISBN: 90-441-1812-9

Talentenlijn

Talentenlijn is ontwikkeld om aan de specifieke behoeften van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te voldoen. De peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen hebben met Talentenlijn een gevarieerd aanbod in verrijkende materialen. In iedere kist bevindt zich: een begeleidingsmap, diverse spellen, werkboeken en leesboeken (Talentenlijn Peuters heeft geen leesboeken)

Uitdagende Peuters en Kleuters uitdagen

Peuters en kleuters die voorlopen in hun ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten kunnen tegelijkertijd ingewikkeld en/of ongewenst gedrag laten zien. Het feit dat deze twee aspecten met elkaar verband houden is lang niet voor iedereen even duidelijk. Ondersteuning of correcties die bij de meeste kinderen goed werken, blijken bij deze kinderen weinig effect te hebben of zelfs tegengesteld te werken.

ISBN: 9789044138443

Artikelen

Uniek Leids project voor slimme peuters

Jaar van publicatie: 2016

Gedreven duo wil hoogbegaafde dyslectici eerder opsporen

Jaar van publicatie: 2015

Leervaardigheden helpen talent bloeien

Jaar van publicatie: 2015

'Druk in het hoofd is creatief zijn zonder er vorm aan te kunnen geven'

Jaar van publicatie: 2014

Openbare scholen starten plusklas OOP

Jaar van publicatie: 2016