menu
logo home page

Talentenlijn

Talentenlijn is een verrijkingspakket voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het pakket bestaat uit kisten met materialen. De peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen hebben met Talentenlijn een gevarieerd aanbod in verrijkende materialen. In iedere kist bevindt zich: een begeleidingsmap, diverse spellen, werkboeken en leesboeken (Talentenlijn Peuters heeft geen leesboeken).

Passend onderwijs
Het uitgaanspunt voor passend onderwijs is dat alle kinderen naar school gaan. De wetgeving biedt ruimte voor maatwerk, zodat scholen en samenwerkingsverbanden in overleg met de ouders voor alle leerlingen passend programma kunnen organiseren. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun kwaliteiten en hun mogelijkheden.

Gebruik in verrijkingsgroep
Het onderwijs in de verrijkingsgroep is vaak vakoverstijgend. Het verbredings- en verdiepingswerk wordt met kinderen uitgevoerd die op hetzelfde ontwikkelingsniveau functioneren. In deze groep wordt dan rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van de meer- en hoogbegaafde kinderen: ruimte geven voor diepgang en creativiteit.
Er zijn 5 kisten: Peuters, Talentenlijn 1, Talentenlijn 2, Talentenlijn 3 en Talentenlijn 4.

www.talentenlijn.nl
groen
Het is leuk om hoogbegaafd te zijn
Contact
facebook
linkedin